You are here: Home O projektu
Document Actions

Úvod

by admin last modified 2007-04-12 16:17

Projekt:

Inovace magisterského studijního oboru "Inženýrská informatika v dopravě a spojích" v kontextu potřeb automobilového průmyslu.


    Projekt -- Inovace magisterského studijního oboru „Inženýrská informatika v dopravě a spojích" v kontextu potřeb automobilového průmyslu -- je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání absolventů Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty dopravní (ČVUT FD) tak, aby jejich kvalifikace více odpovídala skutečným požadavkům průmyslových podniků a zvýšila se tak jejich zaměstnatelnost na trhu práce. Partnerem projektu je společnost ŠKODA AUTO a.s.  Projekt je realizován v několika rovinách úpravou akreditovaného magisterského studijního programu "Technika a technologie v dopravě a spojích".

    Přínosem inovace je užší propojení teoretické výuky s praktickými aplikacemi v prostředí výrobního podniku z automobilového průmyslu. V rámci projektu vznikají nové odborné přednášky, nové volitelné předměty a jsou upraveny stávající předměty doplněním o poznatky partnera. Součástí projektu je posílení praktické a aplikační roviny vzdělávání a rozšíření projektové výuky.

    Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 4511/2006-303 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jakožto zprostředkovatele čerpání prostředků z ESF.

Registrační Číslo projektu: CZ.04. 1.03/3.2.15.2/0352
Název projektu: Inovace magisterského studijního oboru “Inženýrská informatika v dopravě a spojích“ v kontextu potřeb automobilového průmyslu.
Datum zahájení realizace projektu: 20. 6. 2006
Datum ukončení realizace projektu: 19. 6. 2008
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: