You are here: Home Klíčové aktivity projektu
Document Actions

Inovace studijních plánů a studijních materiálů

by admin last modified 2007-04-12 15:36
    Aktivita zahrnuje vypracování metodických postupu výuky, vypracování učebních textů a přípravu laboratorních úloh, které budou realizovány v rámci přednášek, seminářů a studentských projektů v magisterském studijním programu V rámci aktivity jsou rozpracovány následující inovace:

A. Doplnění stávajících povinných či povinně volitelných předmětu přednáškami nebo praktickými cvičeními odborníků partnera.

B. Zařazení nových, povinně – volitelných předmětů do programu oboru, jejich obsahová a metodická příprava a zpracování a příprava jednotlivých přednášek.

C. Součástí inovace je definování, příprava zpracování a metodické vedení nových studentských projektů do programu oboru.

D. Partnerská organizace se rovněž zapojí do přípravy a vedení již stávajících studentských projektů, které budou doplněny a rozšířeny.
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: