You are here: Home Informace studentům
Document Actions

Aktuality

by admin last modified 2009-05-12 18:26
22. 5. 2009 Exkurze do vývojového centra Škoda Auto a.s.
V pátek dne 22. 5. 2009 se uskuteční exkurze na pracoviště vývojového centra Škoda Auto a.s. Registrace účasti a dotazy směřujte na kontaktní osobu: Ing. Martin Langr - langr@lss.fd.cvut.cz.


21. 11. 2008 Exkurze do Škoda Auto a.s.
V pátek dne 21.11.2008 se uskuteční exkurze na pracoviště dynamické zkušebny ve vývojovém centru Škoda Auto a.s. Podrobné informace byly rozeslány přihlášeným osobám emailem. Pro případ zájmu o exkurzi nebo další informace se obraťe na kontaktní osobu: Ing. Přemysl Derbek - derbek@lss.fd.cvut.cz.


19.6.2008 Ukončení projektu OP RLZ
Realizace projektu OP RLZ na ČVUT FD byl oficiálně ukončen. Neznamená to však ukončení všech aktivit. Díky proběhlým inovacím ve studijníéch plánech a dobré spolupráci s partnerem projektu Škoda Auto a.s. budou následovat další aktivity. O všech budeme studenty včas informovat školnímy e-maily, plakáty na nástěnkách a na těchto stránkách.


20.5.2008 Exkurze do Škoda Auto a.s.
V pátek 6.6.2008 se uskuteční exkurze do Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Zájemci se mohou hlásit na adrese xlangr@lss.fd.cvut.cz. Exkurze je kapacitně omezena.
5.5.2008 Zrušení páteční výuky
Z důvodu čtvrtečního státního svátku a z toho důvodů očekávané nízké účasti se ruší páteční výuka předmětu Metody řízení kvality (9.5.2008).
Zrušená výuka bude nahrazena jiným způsobem.


29.4.2008 Zrušení páteční výuky
Z důvodu čtvrtečního státního svátku a z toho důvodů očekávané nízké účasti se ruší páteční výuka předmětu Návrh experimentu (2.5.2008). Výuka Metod kvality příští pátek (9.5.2008) je pro tuto chvíli stále plánovaná. O jejím případném zrušení budeme včas informovat.
Zrušená výuka bude nahrazena jiným způsobem.


28.4.2008 Několik informací
Upozorňujeme studenty, že výuka v oba pátky po státních svátcích bude probíhat podle harmonogramu. Tedy v pátek 2.5. Návrh experimentu a 9.5. Metody kvality.
Další informací je termín další chystané exkurze do ŠA. Exkurze proběhne 6.6.2008 od 9 do 14 hodin v Mladé Boleslavi. Náplní bude prohlídka muzea ŠA, nářaďovny, montáže motorů, lisovny a svařovny a konečné montáže Fabie. Poznamenejte si proto termín do diářů. Studenti předmětů NE a MK mají účast rezervovanou a ostatní místa budou zaplněna ostatními zájemci z řad studentů.


7.3.2008 Zahájení výuky
V pátek 7.3.2008 proběhlo v Mladé Boleslavi zahájení výuky předmětů NE a MK.
Dokumenty z tohoto zahájení (přednášky a fotografie) naleznete v sekci DOKUMENTY.


3.3.2008 - Oprava!!!
Zahájení výuky proběhne v pátek 7.3.2008 od 9:00 hodin
Tedy ne v původně uvedených 8:00. Za tuto chybu se všem omlouváme.27.2.2008 - Zahájení výuky PVP
V pátek 7.3.2008 v 9:00 bude ve vývojovém centru Škoda Auto v Mladé Boleslavi zahájena výuka předmětů MK a NE.
Zahájení i úvodní přednášky jsou společné pro oba předměty. Dále už budou vyučovány samostatně podle schváleného harmonogramu.
Na zahájení výuky jsou zváni všichni studenti, tedy i ti, kteří nemají předměty zapsané. Přednášky budou úvodem do celé problematiky a budou přínosné i samostatně. Jde tedy o další příležitost, jak se seznámit s obsahem předmětů a třeba se i rozhodnout pro doddatečný zápis jendoho z nich...
Zájemci o účast na zahájení se z kapacitních důvodů mohou hlásit na adrese info@lss.fd.cvut.cz nebo xlangr@lss.fd.cvut.cz.
Studenti, kteří mají předměty zapsané budou s informacemi kontaktováni na školnáí email.

Plakát k zahájení výuky předmětů: .jpg (500 kB)


14.1.2008 - POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Od 14.1.2008 je možné si zapsat PVP, které vznikly v rámci tohoto projektu. Jde o předměty Y2NE a Y2MK.
NE - Návrh a vyhodnocení experimentů v procesech vývoje a řízení kvality vozidel.
MK - Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku.Informace o předmětech: .pdf (650 kB)


14.1.2008 - Uskutečněné přednášky
Na přelomu roku proběhly na fakultě dopravní 2 přednášky odborníků ze Škoda Auto a.s. Na přednáškách se studenti mohli dozvědět i o nově vypsaných povinně volitelných předmětů. Zde je několik fotografií z obou přednášek.

Dynamické zkoušky ve ŠA :
foto z prednasky foto z prednasky foto z prednasky

Metody kvality ve ŠA:
foto z prednasky foto z prednasky foto z prednasky

Prezentace z obou přednášek budou zveřejněny v následujících dnech...

7.1.2008 - Pozvánka na přednášku
Zveme všechny studenty na přednášku Ing. Zdražila na téma "Dynamické zkoušky ve Škoda Auto a.s."
Ing. Kvetoslav Zdražil je odborným pracovníkem dynamické zkušebny vývoje Škoda Auto a.s. Ve své přednášce seznámí posluchače s dynamickými zkouškami, které jsou nedílnou součástí praxe ŠA. Dále představí povinně volitelný předmět, který bude v letním semestru vyučován ve ŠA odborníky z praxe. Prostor bude i na dotazy studentů.
Přednáška se uskuteční ve středu 9.1.2008 od 9:00 v posluchárně K309
Pozvánka ve formátu: .pdf (340 kB)


14.11.2007 - POZOR - ZMĚNA TERMÍNU PŘEDNÁŠKY
Přednáška Metody kvality se odsouvá o týden. Nový termín tedy je:
středa 5.12.2007 od 9 hodin v místnosti K309
Pozvánka ve formátu: .pdf (300 kB)


27.11.2007 - Pozvánka na Přednášku
Zveme všechny studenty na přednášku "Metody kvality ve Škoda-Auto a.s."
Přednášející Ing. Jaroslav Machan, CSc. je vedoucím oddělení zvláštních projektu elektrostrategie a výzkumu ve ŠA.
Na přednášce se dozvíte základní informace o metodách řízení kvality, o metodách analýzy požadavků zákazníků, o týmovém konstruování i o systému FMEA.
Přednáška je jedinečnou příležitostí, dozvědět se více o praxi ve Škoda-Auto a.s. či získat odpovědi na vaše dotazy.
Během přednášky se také dozvíte informace o volitelném předmětu Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku, který se tématem zabývá podrobně. Předmět bude vyučován v letním semestru v Mladé Boleslavi odborníky ze Škoda-Auto a.s.
Přednáška se koná ve středu 28.11.2007 od 9 hodin v posluchárně K309
Pozvánka ve formátu: .pdf (280 kB)


24.10.2007 - Pozvánka na Crash test
Zveme všechny studenty na ukázku crash testu, který se koná v pondělí 29.10.2007 od 10 hodin v areálu zkušební dráhy v Řepích (mapa)
Pozvánka ve formátu: .pdf (200 kB)


23.7.2007 - Výsledky předmětu NE
Konečné počty bodů a dosažená klasifikace předmětu NE.
Vyhodnocení předmětu MK ve formátu: .xls (15 kB)


23.7.2007 - Výsledky předmětu MK
Konečné počty bodů a dosažená klasifikace předmětu MK.
Vyhodnocení předmětu MK ve formátu: .xls (20 kB)


8.6.2007 - Termíny zápočtů z předmětu NE
Podmínkou získání zápočtu z předmětu NE je napsání testu. Termíny testů jsou následující. Čtvrtek 14.6. v Mladé Boleslavi v 9:00 nebo v úterý 19.6. v 9:00 v Praze na fakultě.


31.5.2007 - Termíny zápočtů z předmětu MK
Připomínáme, že 1.6. a 8.6. jsou termíny k získání zápočtu z přwedmětu MK.


9.5.2007 - Exkurze do ŠA - informace o přihlášení
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese info@lss.fd.cvut.cz - do předmětu uveďte EXKURZE. Protože je exkurze početně omezená, bude se v případě většího zájmu pohlížet na datum přihlášení. Ostatní budou případnými náhradníky. Všichni budou včas informováni e-mailem.
Poster exkurze s informacemi o přihlášení


27.4.2007 - Exkurze do ŠA
V rámci projektu se v pátek 25.5.2007 uskuteční exkurze do provozu Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Začátek exkurze je v 9:00 a bude trvat do cca 13:30. Doprava do MB bude zajištěna autobusem. Další informace a způsob přihlášení bodou v dohledné době zveřejněny na nástěnkách ústavu K620 a na těchto webových stránkách.
Poster exkurze


27.4.2007 - Výuka předmětu MK
V pátek 27.4.2007 proběhla výuka předmětu MK.20.4.2007 - Výuka předmětu NE
V pátek 20.4.2007 proběhla výuka předmětu NE.13.4.2007 - Výuka předmětu MK
V pátek 13.4.2007 proběhla výuka předmětu MK.

foto z vyuky MK foto z vyuky MK foto z vyuky MK
foto z vyuky MK foto z vyuky MK foto z vyuky MK

30.3.2007 - Výuka předmětu MK
V pátek 30.3.2007 proběhla výuka předmětu MK.

foto z vyuky MK foto z vyuky MK foto z vyuky MK
foto z vyuky MK foto z vyuky MK foto z vyuky MK

23.3.2007 - Výuka předmětu NE
V pátek 23.3.2007 proběhla výuka předmětu NE.

16.3.2007 - Výuka předmětu MK
V pátek 16.3.2007 proběhla výuka předmětu MK.

foto z vyuky MK foto z vyuky MK foto z vyuky MK

9.3.2007 - Výuka předmětu NE
V pátek 9.3.2007 proběhla výuka předmětu NE.

2.3.2007 - Zahájení výuky
V pátek 2.3.2007 byla zahájena výuka povinně volitelných předmětů K620YMK a K620YNE v Mladé Boleslavi.
Přednášky a dokumenty naleznete v sekci Dokumenty

foto ze zahájení výuky foto ze zahájení výuky foto ze zahájení výuky
foto ze zahájení výuky foto ze zahájení výuky foto ze zahájení výuky
foto ze zahájení výuky foto ze zahájení výuky foto ze zahájení výuky


27.2.2007 - Informace o zahájení výuky
V pátek 2.3.2007 bude zahájena výuka povinně volitelných předmětů K620YMK a K620YNE v Mladé Boleslavi. Výuka v tento den proběhne od 9:00 do 12:30.
Podrobný program naleznete v dokumentu 070302ProgramAkceOPRLZ0352.pdf


10.1.2007 - Zápis do letního semestru 2006/2007
Pro studenty magisterskégo studia je otevřen zápis do povinně volitelných předmetů vzniklých v rámci projektu.
Více informací o předmětech viz. informace k zápisu.


15.11.2006
- Zkušebna materiálů
Návštěva laboratoří zkušebny kovových a nekovových materiálů ŠKODA AUTO a.s. v rámci předmětu K620SIBS Spolehlivostní inženýrství a bezpečnost systémů.

Foto 1 Foto 2
Foto 3 Foto 6 Foto 4
Foto 5 Foto 7


1.11.2006
- Crash test
Crash test motocyklu a osobního vozu na polygonu v areálu Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů (Třanovského 622/11, Praha 6 - Řepy) v rámci studentského projektu Metody zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě.
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: